startside

Olympisk boksning

Uddrag af de vigtigste regler for kampboksning i Danmark.

Nye regler 2010

 

 

 

OBS!

Omgange  - Gældende fra 1. januar 2010:

§  Herre Elite og Herre Ungdom (U-19):

3 x 3 minutter

§  Kvinde Elite og kvinde Ungdom (U-19):

4 x 2 minutter

§  Herre Junior og kvinde junior (U-17):

3 x 2 minutter

§  Drenge og piger (U-15):

3 x 1½ minutter

 

Tælling:

§  Elite herrer og kvinder: Kamplederen skal stoppe kampen (RSC eller RSCH) efter 3 tællinger i samme omgang eller 4 tællinger i hele kampen

 

§  Alle øvrige alders kategorier både drenge og piger (I Danmark gælder det dog kun U-19, da der ikke må tælles over U-17 og U-15): Kamplederen skal stoppe kampen (RSC eller RSCH) efter 2 tællinger i samme omgang eller 3 tællinger i hele kampen.

 

Håndbind:

Håndbind er obligatorisk og skal benyttes.

Håndbind må ikke være længere end 4,5 m. og ikke kortere end 2,5 m.

Håndbindet skal have en bredde af 5,7 cm.

 

Tandbeskytter:

Tandbeskytter er obligatorisk og skal benyttes.

Tandbeskytteren må ikke være rød eller delvis rød.

 

Skridtbeskytter:

Skridtbeskytter er obligatorisk for herrer og frivillig for kvinder:

 

Piercing, hårdspænder m.v.:

Bæring af piercing under kamp er forbudt.

Benyttelse af hårdspænder under kamp er forbudt

 

Barbering:

Før lægeeftersyn og vejning skal bokseren være glatbarberet.

Ingen skæg er tilladt, heller ikke et lille overskæg

 

Vægtklasser gælden fra 1. september 2010:

Herre Elite og herre U-19

 

Kvinde Elite og kvinde U-19

Letfluevægt:

46 – 49 kg.

 

Letfluevægt:

45 – 48 kg.

Fluevægt:

Ikke over 52 kg.

 

Fluevægt:

 Ikke over 51 kg.

Bantamvægt:

 Ikke over 56 kg.

 

Bantamvægt:

 Ikke over 54 kg.

Letvægt:

Ikke over 60 kg.

 

Fjervægt:

Ikke over 57 kg.

Letweltervægt:

Ikke over 64 kg.

 

Letvægt:

Ikke over 60 kg.

Weltervægt:

Ikke over 69 kg.

 

Letweltervægt:

Ikke over 64 kg.

Mellemvægt:

Ikke over 75 kg.

 

Weltervægt:

Ikke over 69 kg.

Letsværvægt:

Ikke over 81 kg.

 

Mellemvægt:

Ikke over 75 kg.

Sværvægt:

Ikke over 91 kg.

 

Letsværvægt:

Ikke over 80 kg.

Supersværvægt:

Over 91 kg.

 

Sværvægt:

Over 80 kg.

 

 

 

 

 

Reglement I

Senior, Ungdom (U/19), Junior (U/17) og pige/Drengeboksere (U/15)

§ 1: Reglement for seniorboksere

a) Som seniorbokser regnes enhver bokser, der

- i kalenderåret fylder 19 år, men ikke er fyldt 34 år,

- har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning,

- er i besiddelse af gyldig startbog.

b) Alle boksekampe mellem seniorer skal afholdes efter AIBAs reglement.

c) En seniorbokser må kun bokse 1 (én) kamp indenfor 24 timer, og max. To kampe

indenfor 7 ugedage. Dog kan der ved lokale, nationale og internationale mesterskabsarrangementer

og turneringer dispenseres herfra. En seniorbokser må max.

Bokse 20 kampe indenfor én sæson, eksklusive repræsentative kampe.

d) Tandbeskytter, hjelm og cup (cup dog frivilligt for kvinder) er obligatorisk. Kamplederen

skal afvise bokseren, hvis dette mangler.

 

§ 3: Reglement for U/19 (Ungdomsboksere)

a) Som U/19 bokser regnes enhver bokser, der

- i kalenderåret fylder 17 år, men ikke fylder 19 år,

- har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning,

- er i besiddelse af gyldig startbog.

b) Alle boksekampe mellem U/19 boksere skal afholdes efter AIBAs reglement.

c) En U/19 bokser kan deltage i boksekampe mod en seniorbokser, såfremt han/hun

har bokset mindst 10 U/19 kampe, eller aldersforskellen er mindre end 2 år, og

deres kampantal svarer til hinanden.

d) En U/19 bokser må højst bokse 1 (én) kamp indenfor 24 timer, og højst 2 kampe

indenfor 7 ugedage. Dog kan der ved lokale, nationale og internationale mesterskabsarrangementer

og turneringer dispenseres herfra. U/19 boksere må højst

bokse 15 kampe indenfor 1 sæson – heri er dog ikke indbefattet repræsentative

kampe.

e) Tandbeskytter, hjelm og cup (cup dog frivilligt for kvinder) er obligatorisk. Kamplederen

skal afvise bokseren, hvis dette mangler.

 

§ 5: Reglement for U/17 (Juniorboksere)

a) Som U/17 bokser regnes enhver bokser, der

- i kalenderåret fylder 15 år, men ikke fylder 17 år,

- har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning,

- er i besiddelse af gyldig startbog.

b) Alle boksekampe mellem U/17 boksere skal afholdes efter AIBAs reglement, dog

med følgende tilføjelser:

- En U/17 kamp kan ikke afgøres på KO – er en U/17 bokser så hårdt ramt, at

en tælling er nødvendig efter almindelige regler, skal kamplederen undlade

tælling og øjeblikkelig standse kampen, hvorefter kampen afgøres på point.

- Bliver en kamp i øvrigt stoppet på grund af skade eller lignende, gives sejren

til den bokser, der førte på point da kampen blev afbrudt. Dette sidste

gælder dog ikke hvis bokseren eller hans sekundant opgiver, eller hvis

kamplederen stopper kampen pga. total underlegenhed, da gives sejren til

modstanderen (opg.).

- Alle kampe mellem U/17 drengeboksere er på 3 omgange à 2 minutter med

et minuts pause mellem omgangene.

Alle kampe mellem U/17 pigeboksere er på 3 omgange á 1½ minut med et

minuts pause mellem omgangene (gældende fra 01. januar 2009)

c) En U/17 bokser må bokse en U/19 bokser, når aldersforskellen er maksimum 2 år,

dog skal kamp tiden og reglementet for U/17 bokseren overholdes

d) En U/17 bokser må højst bokse 1 (én) kamp indenfor 24 timer og højst 2 kampe

indenfor 7 ugedage. U/17 boksere må højst bokse 10 kampe pr. sæson (1.juli –

30.juni) heri indbefattet mesterskabs- og repræsentative kampe.

e) Tandbeskytter, hjelm og cup (cup dog frivilligt for piger) er obligatorisk. Kamplederen

skal afvise bokseren hvis dette mangler.

 

 

§ 7: Reglement for U/15 (drenge-/pigeboksere)

a) Som U/15 bokser regnes enhver bokser, der:

- er fyldt 11 år, men ikke i kalenderåret er fyldt 15 år,

- har modtaget mindst 4 måneders bokseundervisning,

- Er i besiddelse af gyldig startbog.

b) Alle boksekampe mellem U/15 boksere skal afholdes efter AIBAs reglement, dog

med følgende tilføjelser:

- En U/15 kamp må ikke afgøres på KO – er en U/15 bokser så hårdt ramt, at

tælling er nødvendigt efter almindelige regler, skal kamplederen undlade

tælling og øjeblikkelig standse kampen, hvorefter kampen afgøres på point.

- Bliver en kamp i øvrigt stoppet på grund af skade eller lignende, gives sejren

til den bokser der førte på point, da kampen blev afbrudt. Dette gælder dog

ikke, hvis bokseren selv eller hans sekundant opgiver, eller hvis kamplederen

stopper kampen pga. total underlegenhed, da gives sejren til modstanderen

(opg.)

Alle boksekampe mellem U/15 boksere er på 3 omgange à 1,5 minut med ét

minuts pause mellem omgangene, dog må en sidste års U/15 bokser bokse

2 minutters omgange mod en U/17 bokser, når aldersforskellen er maksimum

2 år.

c) En U/15 bokser må bokse en U/17 bokser når aldersforskellen er maksimum 2 år,

dog skal kamp tiden for U/15 bokseren overholdes

d) En U/15 bokser må kun bokse 1 (én) kamp indenfor 24 timer, og kun to kampe

indenfor 7 ugedage.

U/15 boksere må kun bokse 10 kampe pr. sæson (1.juli – 30.juni) inklusive mesterskabs/

repræsentative kampe.

e) Tandbeskytter, hjelm og cup (cup dog frivilligt for piger) er obligatorisk. Kamplederen

skal afvise bokseren, hvis dette mangler.

 

AIBA:

 

Gældende for år 2010.

Aldersklasser:

Senior Elite = år-76-91 (husk kontrol af neurolog - og synstest hvis bokseren er fra år 1980 eller før)

(husk kontrol af alder (34 år på datoen) hvis bokseren er fra 1976)

U19 = år-92-93

U17 = år-94-95

U15 = år-96-99

Det er året de er født i der er gældende.

Antal omgange-længde af omgangene.

Senior Elite mænd = 3 omgange af 3 minutter.

Senior Elite kvinder = 4 omgange af 2 minutter.

U-19 mænd = 4 omgange af 2 minutter.

U-19 kvinder = 3 omgange af 2 minutter.

U-17 mænd = 3 omgange af 2 minutter.

U-17 kvinder = 3 omgange af 1,5 minut.

U-15 kvinder og mænd

U-15 = 3 omgange af 1,5 minut.

Tællinger.

Senior Elite mænd = 3 gange i en omgang 4 i det hele.

Senior Elite kvinder = 3 gange i en omgang 4 i det hele. (revideret 9/3-09)

U-19 mænd og kvinder = 2 gange i en omgang 3 i det hele.

U-17 mænd og kvinder samt Pige/Dreng U-15, tælles der ikke over i Danmark.

 

 

AIBA:

 

REGEL 2: HANDSKER

A. Godkendte handsker

Deltager skal i forhold til ringhjørnerne benytte røde og blå handsker, som bliver dem tildelt af ar­rangørerne, og som er blevet godkendt af AIBA‘s Eksekutivkomité eller dens respektive repræsen­tanter. Bokserne må ikke benytte egne handsker.

B. Specifikationer

Handskerne skal veje 10 oz. (284 g.), hvoraf læderet ikke må veje mere end halvdelen af totalvæg­ten og fylde ikke mindre end halvdelen af totalvægten. Den regulære slagflade skal afmærkes med en klar afvigende farve. Handskernes fyld må ikke være forrykket eller ujævn. Ved alle internatio­nale turneringer må der kun benyttes rene og brugbare handsker med velcro lukning.

 

REGEL 3: HÅNDBIND

(internationale turneringer. Indsat Irving):

 

A. Specifikationer

Der må på hver hånd være en "velpeau" bandage, der ikke må overstige 2,5 m i længden, og 5 cm i bredden. Der må ikke bruges nogen anden form for håndbind. Enhver form for tape, gummi eller selvklæbende plaster som bandage er strengt forbudt, men der må gerne bruges et enkelt stykke selvklæbende plaster på 7,6 cm x 2,5 cm , men aldrig mere end 5 cm bredt, på den øvre del af håndleddet til fastholdelse af bandagen.

 

(I Danmark. Indsat Irving):

 

DABU 2010

Håndbind:

Håndbind er obligatorisk og skal benyttes.

Håndbind må ikke være længere end 4,5 m. og ikke kortere end 2,5 m.

Håndbindet skal have en bredde af 5,7 cm.

 

 

 

REGEL 4: BEKLÆDNING

A. Påbudt beklædning

Konkurrencedeltagerne skal være klædt i overensstemmelse med følgende:

1. Tøj

Deltagerne skal bokse i lette støvler eller sko(uden pigge og uden hæle), sokker, shorts, der ikke når under knæhøjde, og en kamptrøje, der dækker bryst og ryg. I Internationale turneringer, Olympiske Lege, World Cup, VM, Junior VM, Common­wealth Games, eller i enhver anden AIBA-turnering skal bokserne bære rød eller blå kamptrøje, afhængig af sit hjørne. Trøjerne er deltagernes ansvar. Kamptrøjen kan bære navnet på bokserens nation, men kun i den størrelse der er tilladt af AIBA, der ikke er mere end 100 kvadratcentimeter. Hvis bukserne og kamptrøjen er i samme farve, skal bæltestedet klart markeres ved et elastisk livbånd, der er mindst 10 cm bredt i en klar rød eller blå farve, for at identi­ficere bokserne i henhold til rødt og blåt hjørne. (Bæltelinien er en imaginær linie fra navlen til det øverste af hofterne).

2. Tandbeskytter

 

Tandbeskytter skal benyttes, cup skal benyttes, skridtbind kan tillige benyttes. Tandbeskytteren skal være individuelt tilpasset. Den arrangerende værtsnation skal sørge for, at der kan fremskaffes tandbeskyttere til deltagere, der ikke måtte have en sådan œ dette mod betaling af den respektive bokser eller dennes nationale forbund. Det er for en bokser strengt forbudt med forsæt at spytte sin tandbeskytter ud under en kamp -og i tilfælde af, at han gør noget sådant, skal han tildeles en advarsel eller diskvalificeres. Hvis en bokser får slået sin tandbeskytter ud, skal kamplederen følge bokseren til dennes hjørne, få tandbeskytteren vasket og sat korrekt på plads. Mens dette foregår, må sekundanten ikke tale med sin bokser. Hvis tandbeskytteren falder ud for tredje gang uanset årsagen, så skal der tildeles en advarsel, og hvis det sker igen tildeles yderligere advarsel

 

 

3. Skridtbeskytter (Cup)

En skridtbeskytter skal bæres og et skridtbind må benyttes i forbindelse hermed.

 

 

 

4. Hjelm

 

Brug af hjelmen er obligatorisk, og den skal være i overens­stemmelse med AIBA's specifikationer

Hjelmen er en individuel og tilpasset del af bokserens udstyr.

 

 

 

5. Godkendelse af hjelme

Hjelme med AIBA‘s godkendelsesmærkat må kun produceres af fabrikanter med AI­BA licens. Licensaftalen skal fastlægge specifikationer og licensbetingelser. Fabrikan­ten skal placere en godkendelsesmærkat i hjelmen. Desuden skal hver hjelm være mærket med: “Made in… (landenavn

 

 

B. Forbudte genstande

Ingen andre genstande må bæres under kampen. Brugen af ren vaseline smurt på forhovedet og øjenbryn til at forhindre skader er tilladt. En bokser skal være nybarberet ved lægeundersøgelsen før vejningen.

 

C. Brud af reglerne for beklædning

En kampleder skal udelukke en bokser, der ikke bære cup og tandbeskytter, hjelm, eller som ikke er ren og reglementeret klædt. I tilfælde af, at en boksers handsker eller hans tøj under kampen kommer i uorden, skal kamplederen stoppe kampen for at få dette ordnet

 

omgangene.

REGEL 9 SEKUNDANTEN

A. Regler

Hver konkurrencedeltager har ret til 2 sekundanter, som skal være underkastet følgende regler:

1                                        Kun de 2 sekundanter må entre platformen, der omgiver ringen, og kun 1 af dem må entre ringen.

2                                        Under omgangene må ingen af de 2 sekundanter opholde sig på ringens platform. Disse skal, før en omgang begynder, fjerne stole, håndklæder, spande og lignende fra ringen.

3                                        Sekundanten skal, når han fungerer i hjørnet, være i besiddelse af et håndklæde og en svamp til sin bokser. En sekundant kan opgive for sin bokser, og han kan, hvis han anser ham for at være i vanskeligheder, kaste svampen eller håndklædet ind i ringen, undtagen når kamplederen er i færd med at tælle.

 

4                                        Formanden for Dommer-og Kamplederkommissionen skal ved hver turnerings arran­gere et fællesmøde for dommere og kampledere samt sekundanter, der skal fungere, og skal på dette møde understrege, at AIBA‘s regler skal følges, og at boksere, der bryder disse regler, ikke blot kan miste point, men også et mesterskab på grund af re­gelbrud.

5                                        Under kampen må sekundanterne ikke give råd, hjælp eller opmuntring til bokseren. Såfremt en sekundant bryder denne regel, kan han få tildelt advarsel eller diskvalifice­ret. Hans bokser kan ligeledes få en henstilling, advarsel eller blive diskvalificeret af kamplederen på grund af regelbrud fra sekundantens side.

 

Enhver sekundant eller official, der opmuntrer eller tilskynder tilskuer til ved ord eller tegn at rådgive eller opmuntre en bokser under kampen, skal ikke tillades at fortsætte med at fungere som henholdsvis sekundant eller official ved stævne, hvor regelover­trædelsen er sket. Hvis en sekundant er blevet bortvist fra hjørnet af kamplederen, må han ikke fungere mere i denne del af konkurrencen. En sekundant der bortvises fra hjørnet skal forlade lokalet for resten af kampen. Såfremt han bortvises yderligere en gang i løbet af arrangementet, bliver han permanent udelukket fra at fungere som se­kundant i resten af arrangementet.

REGEL 10: KAMPLEDERE OG DOMMERE

 

REGEL 13: KAMPLEDEREN

A. Primære opgaver

Kamplederens primære opgave er at varetage bokserens helbred/sikkerhed.

B. Pligter

Kamplederen skal fungere i ringen. Han skal være iklædt hvide bukser, hvid skjorte og lette sko eller støvler uden forhøjede hæle, butterfly (sort) skal bæres, men i tropisk klima kan der dispense-res, såfremt juryformanden eller formanden for Dommer-& Kamplederkommissionen går ind her-for. Kamplederen må benytte gummihandsker når han fungerer.

Kamplederen skal

1                                        sørge for at reglerne og fairplay nøje overholdes.

2                                        opretholde kontrol med kampen i alle dens faser.

3                                        beskytte en svag bokser mod en unødvendig hård behandling.

4                                        kontrollere handsker og påklædning.

5                                        bruge tre kommandoer: a) —Stop“ når bokserne beordres til at standse kampen. b) —Boks“ når bokserne beordres til at fortsætte kampen. c) —Break“ ved afbrydelse af —clinch“. På denne kommando skal begge boksere

 

gå et skridt tilbage, før boksningen genoptages.

1                                        med passende forklarende tegn eller bevægelser gøre en bokser opmærksom på regelbrud.

2                                        ikke tilkendegive vinderen ved at løfte bokserens hånd eller på anden måde, før dette er blevet bekendtgjort. Når vinderen af en kamp er annonceret, skal han række vinderens hånd i vejret.

3                                        når han har diskvalificeret en bokser, eller standset en kamp, skal han først in­formere juryens formand om, hvilken bokser han har diskvalificeret, eller årsagen til at han har standset kampen, for at formanden kan instruere speakeren, så denne kan give publikum de korrekte oplysninger.

 

C. Kamplederens beføjelser til

1  at bringe en kamp til ophør på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt han anser den for at være for ensidig.

2 at bringe en kamp til ophør på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt en af bokserne har fået en skade, på baggrund af hvilken kamplederen skønner, at han ikke bør fortsætte.

3 at bringe en kamp til ophør på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt han anser, at deltagerne ikke tager kampen alvorligt. I sådanne tilfælde kan han diskvalificere den ene eller begge boksere.

4 at give en henstilling til en bokser eller at standse kampen og give en advarsel til en bokser for regelbrud eller af en hvilken som helst anden grund for at sikre fairplay el­ler overholdelse af reglerne.

5 at diskvalificere en bokser, der nægter at adlyde ham straks eller som på noget tidspunkt opfører sig på en uforskammet og aggressiv måde overfor ham.

6 at diskvalificere en sekundant eller hjælpesekundant, som har brudt reglerne, og bokseren selv, hvis sekundanten eller hjælpesekundanten ikke adlyder kamplede­rens ordrer.

7 med eller uden forudgående advarsel at diskvalificere en deltager for brud på reg­lementet.

8 i tilfælde af et —knockdown“, at afbryde en tælling, hvis en bokser med vilje undlader at gå i neutralt hjørne eller tøver med dette.

at tolke regler så vidt som de er anvendelige eller relevante for den pågældende kamp, eller at beslutte at tage affære ved forhold, der ikke omfattes af en regel

 

D. Advarsel

Hvis en bokser bryder reglerne, men ikke fortjener diskvalifikation for et sådan brud, skal kample­deren standse kampen og udstede en advarsel til vedkommende. Advarselen skal gives klart og på en sådan måde, at bokseren forstår grunden og formålet med advarselen. Kamplederen skal, ved tegn med sin hånd til hver dommer, vise, at en speciel advarsel er givet, og det skal gøres dem klart, hvilken bokser der har fået advarselen. Efter en advarsel er givet, skal kamplederen beordre —boks“. Får en bokser 3 advarsler i en kamp, skal han diskvalificeres.

E. Henstillinger

En kampleder kan give en henstilling til en bokser. En henstilling har karakter af et råd eller en påmindelse givet af kamplederen til en bokser for at kontrollere eller undgå ikke ønskelige små overtrædelser af reglerne. For at gøre dette, skal han ikke nødvendigvis standse kampen, men kan benytte en passende sikker lejlighed under en omgang til at formane en bokser med hensyn til regelbrud.

Efter afslutningen af en kamp skal den bokser, som et flertal af dommerne peger på, er­klæres som vinder. Hvis begge boksere er skadet eller knock-out‘et samtidigt, og ikke er i stand til at fortsætte kampen, skal dommerne sammenlægge hver boksers opnåede point indtil kampens standsning, og den bokser der fører på point ved kampens faktiske slut­ning, udråbes som vinder.

2. SEJR VED OPGIVELSE (AB):

Hvis en bokser frivilligt trækker sig på grund af skade eller andet, eller han undlader at genoptage boksningen straks efter pausen mellem omgangene, skal hans modstander erklæres for vinder.

3. SEJR VED AT KAMPLEDEREN STANDSER KAMPEN (RSC):

a) Underlegenhed

—RSC“ er den betegnelse, der benyttes for at stoppe en kamp, når en bokser er un­derlegen eller uegnet til at fortsætte kampen. Hvis en bokser efter kamplederens skøn er underlegen, eller lider hård overlast, skal kampen stoppes, og modstanderen erklæ­res for vinder.

b) Skader

1) Hvis en bokser, efter kamplederens skøn, er ude af stand til at fortsætte på grund af en skade i en turnering eller af andre fysiske sager, skal kampen stoppes, og hans modstander erklæres for vinder. Retten til at træffe denne afgørelse beror hos kamplederen, der kan rådføre sig med lægen. Hvis kamplederen konsulterer lægen, skal han følge dennes råd. Det anbefales, at kamplederen ligeledes checker den anden bokser for skader, før han træffer sin afgørelse.

Stævnelægen har kompetence til at kræve en kamp stoppet, hvis han anser at kampen af lægelige årsager ikke bør tillades at fortsætte. Han skal først informere juryformanden, og formanden skal informere kamplederen om, at kampen skal standses. Kamplederens suspendering må vare max. 1 minut til stævnelægens undersøgelse af bokseren. Ved stævnelæge forstås som regel formanden for Lægejuryen eller en læge, der har fået tildelt ansvaret for en kamp.

2) I tilfælde af at det drejer sig om en skade i en turnerings finalekamp ved et AIBA mesterskab eller et olympisk boksestævne, et internationalt stævne, eller en en­keltstående kamp, som har gået ud over første omgang, skal pointene, op til tids­punktet for den pågældende skade, tælles sammen af hver dommer, og den bok­ser som på det tidspunkt fører på point, skal kåres som vinder Såfremt der opstår skade i den første omgang af en kamp ved et mesterskab eller en turnering, skal den uskadte bokser erklæres for vinder. Ved enkeltstående kampe mellem to boksere, kan en skade i første omgang resultere i lodtrækning.

3) Når en kampleder kalder lægen op i ringen for at undersøge en bokser, må kun disse to officials være til stede. Ingen sekundanter må komme ind i ringen eller befinde sig på ringkanten.

4) Hvis formanden for juryen observerer, at der ifølge computeren er 20 points diffe­rence ved senior-og juniormesterskaber eller 15 points difference ved kvinde-og ungdomsmesterskaber skal kampen stoppes for at redde bokseren fra flere unød­vendige træffere. Formanden kan slå på gong-gongen eller bruge andre redskaber til hans disposition. Kampen kan ikke stoppes under sidste runde. Juryens for­mand informerer kamplederen herefter om at resultatet skal annonceres som “X hjørne vinder ved RSC outscored“. RSC-OS..

. SEJR PÅ DISKVALIFIKATION (DISQ):

Bliver en bokser diskvalificeret, skal hans modstander erklæres for vinder. Såfremt begge boksere bliver diskvalificeret, skal afgørelsen annonceres i overensstemmelse hermed. En diskvalificeret bokser har ikke ret til nogen præmie, medalje, trofæ, æresbevisning eller titel i forbindelse med en konkurrence, hvori han er blevet diskvalificeret. Under særlige omstændigheder kan det stå frit for Eksekutivkomitéen (eller ved dennes fravær juryen el­ler den fungerende jury, og hvor der ingen jury skal være, da den person eller de perso­ner, der er ansvarlige for ledelse af arrangementet, i hvilket diskvalifikationen finder sted) at handle på anden måde, men alle sådanne afgørelser, der ikke er taget af Eksekutivko­mitéen skal revurderes og bekræftes af denne efter modtagelsen af rapport om tilfældet.

5. SEJR PÅ —KNOCK-OUT“ (KO):

Hvis en bokser er —nede“ og undlader at genoptage boksningen inden 10 sekunder, skal hans modstander erklæres for vinder på —knockout“.

6. SEJR PÅ RSC-H:

Når en bokser ikke er i stand til at fortsætte en kamp, fordi han har fået flere hårde stød på hovedet.

7. NO CONTEST (NC):

En kamp kan standses af kamplederen inden det fastsatte tidsrum af årsager, der ligger uden for bokserens ansvar, eller kamplederens kontrol, så som at ringen skades, belys­ningen svigter, ekstraordinære vejrforhold o.s.v. Under sådanne omstændigheder skal kampen stoppes, og der erklæres; —No contest“, og i tilfælde af mesterskaber skal juryen afgøre de yderligere forholdsregler, der nødvendigvis skal træffes.

8. SEJR PÅ WALK-OVER (W.O.):

Såfremt en bokser indfinder sig i ringen korrekt påklædt og parat til at bokse, og hans modstander undlader at møde op efter at hans navn er bekendtgjort over højttaleren, gong-gongen har lydt, og en maksimumperiode på 3 minutter er forløbet, skal kamplede­ren udråbe den første bokser som vinder på —Vinder på walk-over“.

Han skal først informere dommerne om at notere dette på deres sedler, der indsamles, og indkalde bokseren til midten af ringen, og efter afgørelsen er annonceret løfte hans hånd og erklære ham for vinder.

9. LODTRÆKNING (KUN VED KLUB ELLER LANDSKAMPE):

To klubber eller to nationer kan ved venskabs- og landskampe aftale at trække lod om sej­ren, idet tilfælde at flertallet af dommere har dømt kampen uafgjort. Ligeledes kan en ska­de i første omgang resultere i lodtrækning ved sådanne kampe.

10. HÆNDELSER I RINGEN UDEN FOR KAMPLEDERENS KONTROL:

a) Hvis en hændelse gør at kampen ikke kan gå i gang inden for 1 minut efter at gong-gongen har lydt for 1. eller 2. omgang (f.eks. p.g.a. strømsvigt) så skal kampen stoppes og bokserne skal bokse igen som den sidste kamp ved det samme stævne.

b) Hvis uheldet indtræffer i 3. omgang af en kamp -eller senere -skal kampen stoppes og dommerne skal udfylde deres dommersedler og give sejren til den bokser der fører på point.

c) Hvis et sådant uheld indtræffer i en af de 3 sidste kampe ved et stævne, så skal bokserne bedes om at bokse kampen som den første kamp ved det næste stæv­ne. Bokserne skal ikke vejes igen, men dog lægeundersøges REGEL 17: TILDELING AF POINT

A. Direktiver

Ved tildeling af point skal følgende direktiver følges:

1. Vedrørende stød

a) Pointgivende stød

Under hver omgang skal en dommer tildele hver bokser dennes respektive point i henhold til det antal stød, hver har opnået. For at være pointgivende skal hvert stød, uden at være blevet blokeret eller pareret, træffe direkte med en af de lukkede handskers kno-flade på en hvilken som helst del af ansigtet eller kroppen over bæltestedet. Sving der træffer som ovenfor beskrevet, er pointgivende stød. Værdien af stød i infight skal vurderes ved slut­ningen af en serie og skal godtgøres den bokser, der har haft den bedste udveksling sva­rende til graden af hans overlegenhed.

b) Ikke pointgivende stød

Ikke pointgivende stød er stød som udføres af en bokser:

1) mens han bryder reglementet, eller

2) med siden, bagsiden, indersiden af handsken, eller med åben handske, eller med en anden del end knofladen på den lukkede handske, eller

3) som træffer på armene, eller

4) som blot berører, uden at kroppens vægt eller skuldervægt ligger bag.

2. Vedrørende overtrædelse af reglerne (fouls)

a) Kamplederens advarsel

Hvis en kampleder giver en advarsel til en af deltagerne, kan dommerne tildele to point til modparten ved at trykke den respektive knap på CSS scoresystemet.

3. Vedrørende tildeling af points

a) Beregning af points

Tildeling af points skal følge følgende principper: 1 point for hvert korrekte stød.

b) Slutning af turneringskampe

Hvis en dommer ved slutningen af en turneringskamp finder, at bokserne står lige i point, skal han tildele sejren til den bokser som:

1) har styret kampen (bedste angreb) eller som har vist bedste stil, eller hvis de begge står lige i den henseende, til den som

2) har vist det bedste forsvar (blokering, parering, dukning, undvigelser osv.), hvorved modstanderens angreb er slået fejl.

3) Der skal udpeges en vinder i alle turneringskampe. Ved enkeltstående kampe (klubmatcher, landskampe) kan afgørelse ske ved lodtrækning.

c) Knockdowns

Ingen ekstra point skal gives for et —knockdown“.

 

4. Chowdhry scoresystem

Scoresystemet (CSS) er opkaldt efter dets opfinder Prof. Anwar Chowdhry. a) Chowhdry scoresystemet (CSS) skal anvendes ved alle internationale konkurrencer på føl­gende måde:

1.  Med CSS er pointafgørelsen i henhold til det antal korrekte stød og alle andre informationer som hver dommer giver til computeren ved at trykke på de respekti­ve knapper.

2.  På baggrund af de korrekte stød og alle andre registrerede informationer i computeren, bliver det endelige resultat automatisk fundet. Grundprincippet er at kun de slag tæller i det endelige resultat, som er blevet registreret samtidig af mindst 3 af de 5 dommere.

3.   Ved CSS fratrækkes der 2 point (svarende til 2 scorende træffere) for en ad­varsel.

4.  Vinderen på point bliver bestemt på basis af det totale antal korrekte stød, der er scoret gennem de 3 omgange. De bliver ikke konverteret til —tildelte point“. Bokseren der har ramt med flest korrekte stød skal erklæres som vinder.

5.  Adskilt fra den kombinerede score, der er det endelige resultat (totalen af alle stød, der er blevet registreret samtidig af mindst 3 dommere) skal der registreres den individuelle score for hver af de 5 dommere. Hvis beggeboksere ved kam­pens afslutning har scoret lige meget i den kombinerede score, skal den bokser der har scoret mest på de 3 dommers individuelle score, erklæres for vinder. Det­te udregnes ved at eliminere den højeste og den laveste score, som dommerne har tildelt hver bokser og summere de resterende 3 dommers score. Hvis dette også ender lige, så skal de 5 dommere tildele sejren i henhold til regel 17, § 3 b, ved at trykke den respektive knap..

 

b. I tilfælde hvor der benyttes CSS, skal der ikke benyttes dommersedler. Alle informatio­ner der er nødvendige for at træffe afgørelsen skal registreres i computeren og bliver au­tomatisk printet ud ved kampens afslutning.

c. Hvis CSS systemet går i stykker under en kamp, så skal følgende procedure følges:

1. Formanden for juryen skal stoppe kampen i 1. minut. Hvis skaden ikke kan udbedres inden for dette tidsrum, så skal kampen fortsætte. I henhold til regel 11 (juryen), § B, 1, skal de 5 jurymedlemmers pointafgørelser erklæres for det offici­elle resultat.

b. Hvis systemet fortsat ikke kan repareres, så har juryen ret til at beslutte, at de følgende kampe skal dømmes i henhold til regel 17, § 1, 2 og 3.

d. Ved AIBA‘s mesterskaber og Olympiske Lege skal CSS systemet betjenes af personer, der er udtaget af AIBA e. Ved alle AIBA VM og alle kontinentale mesterskaber skal CSS systemet følge de aktu­elle AIBA specifikationer.

f. Kameraet er en integreret del af CSS systemet.

g. Hvis der ikke er noget CSS system til rådighed, skal juryen benytte en håndholdt sco­remaskine. Efter kampen skal hvert jurymedlem skrive sine resultater ned og underskrive det respektive formular.

 

REGEL 18: UREGLEMENTERET OPTRÆDEN (FOULS)

A. Henstillinger, advarsler, diskvalifikation

En deltager, der ikke adlyder kamplederens instruktioner, optræder mod reglerne, bokser på en usportslig måde eller begår regelbrud, kan af en kampleder få en henstilling, advarsel eller blive diskvalificeret uden advarsel. En kampleder kan, uden at standse en kamp, give en bokser en henstilling ved en passende lejlighed under kampen. Hvis han agter at give en bokser en advarsel, skal han standse kampen og angive det pågældende brud på reglerne. Han skal derefter pege på bokseren og hen mod de fem dommere. En kampleder, der en gang har givet advarsel for en over­trædelse, f.eks. for at holde, kan ikke give en henstilling for den samme type overtrædelse. En tredje henstilling for samme type overtrædelse vil automatisk medføre tildeling af en advarsel. Der må kun gives 3 advarsler til samme bokser i en kamp. Den tredje advarsel medfører automatisk diskvalifikation.

B. Eksempler på fouls

Følgende er ureglementeret:

1 At slå under bæltestedet, at holde, spænde ben, sparke og støde med fod eller knæ.

2 Slag eller stød med hoved, skulder, underarm og albue, kvælertag på modstanderen, at presse med arm eller albue i modstanderens ansigt, at presse modstanderens ho­ved tilbage over tovene.

3 At ramme med åben handske, indersiden af handsken, håndled eller siden af hånden.

4 Stød, der rammer modstanderens ryg, og især slag i nakken eller baghoved samt ny­reslag.

5 Pivot slag.

6 Angreb samtidig med holden i tovene eller at gøre unfair brug af disse.

7 Hænge over, brydes med eller skubbe en modstander i clinch.

8 Angreb på en modstander, som er —nede“ eller som er i færd med at rejse sig.

9 Holde.

10 Holde og slå eller trække og slå.

11 Holde eller låse modstanderens arme eller hoved eller skubbe en arm under mod­standerens arm.

12 Dukning under bæltestedet på modstanderen på en måde, der er farlig for denne.

13 Fuldstændig passivt forsvar ved dobbeltparade samt med vilje at lade sig falde for at undgå stød eller vender ryggen til.

14 Overflødige, aggressive eller krænkende ytringer under omgangen.

15 Ikke at gå et skridt tilbage, når der er kommanderet —break“.

16 Forsøge på at ramme modstanderen straks efter, at kamplederen har kommanderet —break“, og før end der er trådt et skridt tilbage.

17                                    Angreb af eller aggressiv opførelse overfor kamplederen på et hvilket som helst tids­punkt.

18                                    Spytte tandbeskytter ud.

19                                    Holde armen udstrakt for at destruerer modstanderens boksning.

 

C. Sekundanten

Hver bokser er ansvarlig på samme måde overfor sin sekundant.

D. Kamplederens rådførelse med dommere

Hvis kamplederen har grund til at tro, at et regelbrud er blevet begået, som han ikke selv har set, kan han rådføre sig med dommerne.

REGEL 19: —NEDE“

A. Definition

En bokser betragtes som —nede“:

1 Hvis han berører gulvet med en hvilken som helst del af kroppen undtagen fødderne, som følge af et stød eller en serie stød, eller

2 Hvis han hænger hjælpeløst i tovene, som følge af et stød eller en serie stød, eller

3 Hvis han er udenfor eller delvis udenfor tovene, som følge af et stød eller en serie stød, eller

4 Hvis han efter et hårdt stød ikke er faldet og ikke hænger i tovene, men er i en halv bevidstløs tilstand og efter kamplederens skøn ikke er i stand til at fortsætte kampen.

 

B. Tælling

I tilfælde af —knockdown“ skal kamplederen omgående begynde at tælle sekunderne. Når en bok­ser er nede, skal kamplederen tælle højt fra 1 til 10 med et sekunds mellemrum og skal tilkendegi­ve hvert sekund med hånden på en sådan måde, at den bokser, der er —nede“, kan opfatte tællin­gen.

Fra det øjeblik en bokser er i gulvet, skal der være et sekunds interval, før man begynder at tælle fra 1. Hvis modstanderen ikke går til det neutrale hjørne på kamplederens kommando, skal kamp­lederen standse tællingen, indtil dette sker. Derefter skal tællingen fortsættes, hvor den blev af­brudt.

C. Modstanderens ansvar

Når en bokser er —nede“ skal modstanderen straks gå til neutral hjørne som anvist af kamplederen. Han må kun fortsætte boksningen mod en modstander, der har været —nede“, efter at denne har rejst sig og efter at kamplederen har kommanderet —boks“.

D. Obligatorisk tælling til 8

Når en bokser er —nede“ som følge af et stød, må kampen ikke fortsættes, før kamplederen har talt til 8, selv om bokseren måtte være klar til at fortsætte før.

E. Knockout

Efter kamplederen har sagt —10“, og ordet —out“ er kampen forbi og skal erklæres som —knockout“.

 

 

www.boksering.info